Croeso i brosiect Tech Tyfu.

AMDANOM NI

Croeso i brosiect Tech Tyfu. Rydym yn rhaglen amaethyddiaeth amgylchedd rheoledig (AARh) sy’n

Rydym yn rhaglen amaethyddiaeth amgylchedd rheoledig (AARh) sy’n cael ei rhedeg gan Menter Môn, menter gymdeithasol ddi-elw sy’n darparu prosiectau ar draws Gogledd Orllewin Cymru. Rydym yn defnyddio ffermio fertigol hydroponig ar draws ein prosiectau i archwilio’r potensial ar gyfer AARh mewn cadwyni cyflenwi bwyd ffres, addysg ac ymchwil. 

Gall ffermio fertigol helpu Cymru i addasu i heriau’r gadwyn gyflenwi, mae’n cynnig arallgyfeirio i fusnesau gwledig, ac mae ganddo’r potensial i ysbrydoli disgyblion ysgol i anelu at yrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg ac arloesedd. Rydym yn gyffrous i archwilio a rhannu buddion y dechnoleg flaengar hon, ac i ddangos ei hygyrchedd i fusnesau, addysgwyr ac ymchwilwyr Cymru.

Gallwch ein dilyn ar Instagram, Facebook, Twitter ac Youtube, a pheidiwch ag anghofio edrych ar brosiectau eraill Menter Môn ar www.mentermon.com

Twitter

Ddoe fe wnaethom groesawu @PCFCIC. Roedd yn gyfle i rannu syniadau ac arddangos yr hyn rydym yn ei wneud yma ym Menter Môn, gan roi diweddariad ar gynlluniau @morlaisenergy, MCRP a @TechTyfu ac yna taith o amgylch Hwb Arloesi Tech Tyfu.

#EUFundsCymru

Yesterday we hosted a visit for the @PCFCIC. It was an opportunity to share ideas and showcase the work that we do here at Menter Môn, and giving project updates on @morlaisenergy, MCRP and @TechTyfu, followed by a tour of the Tech Tyfu Innovation Hub.

#EUFundsCymru

Mae Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP) yn system rheoli diogelwch bwyd sy’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol i helpu busnesau i ganfod, gwerthuso a rheoli’r peryglon sy’n risg sylweddol i ddiogelwch bwyd.
#techtyfu #mentermon #foodhygiene #foodproduction

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) is an internationally recognised food safety management system that helps businesses to identify, evaluate and control the hazards that pose a significant risk to food safety.
#techtyfu #mentermon #foodhygiene #foodproduction

Load More
cyWelsh