Tech Tyfu
Search for:

Tech Tyfu Community build & grow challenge

Ionawr 2021 Datganiad i'r Wasg

Arloeswyr Tech Tyfu yn creu ffermydd fertigol ar gyfer cartrefi. Mae arloeswyr o Wynedd ac Ynys Môn wedi rhoi eu sgiliau peirianneg a'u creadigrwydd ar waith i greu